Новини 

Кампания 2022

Скъпи съученици, съмишленици, преподаватели и всички, които се чувстват свързани с Езиковата! След двугодишно прекъсване, тази година отново ще имаме възможността да празнуваме заедно и както всеки път ще се връщаме в любимото Училище. Предполагаме повечето от вас вече знаят, че се извършват строителни дейности по частично преустройство и пристрояване на съществуващата училищната сграда, като намеренията са на 15.09.2022г. учебните занятия да започнат и в него. В тази връзка, по идея на Директора г-н Хитов, след обсъждане с Ръководството на училището, Настоятелството и арх. Емилия Христова, автор на проекта – също наша съученичка, се възприе идеята порталът и цялото пространство около него също да бъдат обновени, като се изгради нова портална врата и се монтира по подходящ начин надпис, обозначаващ името на Гимназията. Необходими са средства само за материали!

Ние , Фондация „ЗА ЛОВЕШКАТА ЕЗИКОВА“, възприехме идеята и нашата кампания за тази година ще бъде в подкрепа изграждането на новото входно пространство към двора на Гимназията.

Средствата ще се набират чрез поставени дарителски кутии в заведенията на град Ловеч, където обичайно се провеждат срещите на випуските или по банкова сметка на Фондацията. Отчет за събраните средства ще бъде публикуван на страницата,а събраната сума ще бъде предоставена на Гимназията. Бъдете здрави и до скоро в Ловеч!   

Още новини