Мисия

ФОНДАЦИЯ „ЗА ЛОВЕШКАТА ЕЗИКОВА” има за цел да обедини всички настоящи, завършили и бъдещи ученици на Профилирана Езикова гимназия „Екзарх Йосиф I“ – гр. Ловеч да участват в обща кауза за подпомагането на младите хора учещи в гимназията да се образоват, да развиват своите дарби и заложби, което да им дава шанс за успешна реализация.

Фондацията се стреми да насърчава развитието на талантите при децата; съдейства за духовното, интелектуалното и физическото развитие; подпомагане създаването и поддържането на материална база; поддържане на сградния фонд и сътрудничество с държавни и общински учреждения.

С надежда мисията да стане устойчива във времето традиция и пример за взаимопомощ и последователност.