Стани дарител

За да участвате активно в кампаниите на Фондацията, дарявайки средства, може да използвате следните методи:

Банков трансфер

Банковата сметка на ФОНДАЦИЯ „ЗА ЛОВЕШКАТА ЕЗИКОВА”
BG85 FINV 9150 2017 1188 34, ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА – клон Ловеч,
BIC: FINVBGSF
(Молим – ако желаете да останете анонимни в дарителската кампания – изрично упоменете същото при превода)

Чрез представител на Фондацията

За целта – ползвайте контактите на Управителния съвет на Фондацията.