Кратка история на Езиковата

(с помощта и по материали на Иван Бенчев)

Американски Девически Колеж

 • Поглед назад в историята: Матодистката Църква и как се стига до основаването на Американското девическо училище през 1881.
 • На 10 декември 1881 г. протестантският мисионер Rev. D.C. Challis основава Американското (основно) девическо училище в Ловеч. Занятията по прогимназиално образование започват с много малко ученички в частен дом
 • 1882: Първото училищно здание е построено. Дават се първите дипломи за завършен 6 клас
 • 1892: Една от първите мисионерки, американката Miss Kate B. Blackburn идва като директорка (principal) и остава чак до 1923 г. Училищтето се поддържа от американския клон на асоциацията YWCA (Young Women’s Christian Association, от 1990 отново активна в страната).
 • 1900: Miss Dora Davis пристига в Ловеч, където остава до 1923 г. директорка
 • след 1900: строи се най-старата училищната сграда (достроена с два етажа след 1928) – изглежда това е ”Картонното”, между ”плаца” и ”Бетонното”
 • След 1900: училището издава вече свидетелсва за завършен 7 клас (= прогимназия)
 • 1914-1918: Изглежда, че през Първата световна война всички (?) американки са били принудени да напуснат България. Директорка през това време е Марийка Райчева
 • След 1918: Miss Kate B. Blackburn се завръща след войната
 • 1922: вече се учи до 11 клас
 • 1923: Miss Dora Davis заминава за САЩ заедно с Miss Blackburn. Идват три нови учителки, сестрите Miss Edith Perry и Miss Fern Perry, заедно с Mrs. Florence Reeves (религия)
 • 1924: идва преподавателката по религия Miss Mellony Turner.
 • 1926: строят се две нови здания (открити през октомври 1926 г.): пансионът “Blackburn Hall” носи името на първата директорка. Административното здание получава името ”Davis Hall” (не съществуват вече, съборени някъде след 1982 г., когато се построяват нови згради). 1926 идва преподавателката по домакинство Miss Mаrgaret Gonwer.
 • 3 юни 1927 е обявен за първия празник на Гимназията. На този ден нейните дипломи се признават вече официално за следване в Софийския университет и висшите учебни заведения на България.
 • 1928: Miss Turner и Miss Perry заминават за USA.
 • 1929-1935: директорка е Mrs. Viette Count, дългогодишна мисионерка в България. Трети етаж се достроява на Davis Hall. Докупува се за разширяване участък земя
 • 1935: Miss Turner напуска, идва Mrs. Reevs от Италия
 • 1936: пристига Miss Esther Carhart
 • 1938: Miss Turner се завръща отново и става директорка. Заедно с Miss се грижи за строжа на ново здание (прогимназия с пансион). Това е ”Новия пансион” – ”Бетонното”, наречен на създателя на училището Challis Hall
 • 1938 – до началото на 1942?: директорка е Miss Mellony Turner. Екскурзии до Будапеща, Виена, Гърция и Турция. Miss Milles, секретарката на World YWCA, посещава 1940 или 1941 колежа. През декември 1941 България обявява война на САЩ и Великобритания. ”During World War II the (YWCA) World Office was forced to move from of post-war peace than it had been in the forced isolation and division of war.” http://www.worldywca.org/faith_journey.html
 • 1948: Американският колеж е затворен

Средно Училище за Чужди Езици (СУЧЕ)

 • 15 февруари 1950: ден първи на Средно Училище за Чужди Езици (СУЧЕ), първата и най-стара Езикова гимназия в по-новата история на България. Учениците, отличили се с особени знания по езиците, са подбрани от реални гимназии из цялата страна без конкурс; три отдела – три класа на тогаващното най-елитно училище в страната: френски (броят на учениците от френския отдел е две трети от общия брой на учениците), немски (една шеста), английски (една шеста); първи директор е Георги Колимечков, последван от Илия Иванов; учителите живеят в пансиона
 • 1952: Х. Андрейчев създава театрален кръжок / драмсъстав
 • 1953: първи випуск на СУЧЕ
 • 1955: випуск от 120 души, разделени в 6 паралелки с френски, англ. и немски език
 • 1956: английския отдел се премества в София и става основоположник на Английската гимназия
 • 1958: и френския отдел се премества през есента във Варна, където се основава Френската гимназия. Като попълнение в Ловеч се приемат цели 5 подготв. класа с около 100 ученика от цяла България (приемни изпити още няма).
 • 1960/61?: ЕСПУ ”Ернст Телман”. (= ”Езиково средно политехническо училище”; официално: ”Средно политехническо училище с изучаване на немски език ”Ернст Телман”; след реформата на образованието в България се въвеждат повсеместно технически предмети, в ЕСПУ електротехника, стругарство и машинопис). За наименованието идва дъщерята на Телман от ГДР; директор е Иван Инджов до 1963
 • 1960: 60 нови ученика
 • 1963: хорът получава орден ”Кирил и Методий” 2а степен на национ. преглед
 • 1963 (есента): Илия Цочев директор; сътрудничество с у-ще ”Г. Димитров”, Цайц, ГДР
 • 1981-1990: директорка е Стефка Милева от Ловеч, немска филология (випуск 1963); построяват се нови згради на мястото на тези от 1926 г.
 • 1 септ. 1986: възстановяване на трите отдела: немски, английски и френски
 • 1998: Трето име след 1950: Гимназия с преподаване на чужди езици ”Екзарх Йосиф”
 • 15 февруари-16 април 1995: празнуване на 45 годишния юбилей
 • 1997: Гимазията е едно от трите училища в България, на които Немската Конференция на министрите на културата (KMK, Kultusminister-Konferenz) дава право, след успешен испит да издава дипломи за владеене на немски език, които освобождават чужденците студенти (в Германия) от задължителни курсове по немски.

Източник: ezikovata.net