Новини 

ЗАЯВЛЕНИЕ / ПОКАНА

на осн. чл. 6, ал. 3, т. 1 от Устава на Фондация “ЗА ЛОВЕШКАТА ЕЗИКОВА”, приет на 22.04.2017 г.

УВАЖАЕМИ УЧРЕДИТЕЛИ,
УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА ФОНДАЦИЯ “ЗА ЛОВЕШКАТА ЕЗИКОВА”

Поради изтеклия мандат на настоящия Управителен съвет определям искане към учредителите на осн. чл. 5.3 от Устава за набиране на нов съвет.
Предлагам за членове на Управителния съвет да бъдат избрани:
Ивайло Генов Вътев, Радина Минкова Банкова, Маня Георгиева Вертерова, Страцимир Веселинов Петков, Мирослав Тодоров Марков, Христина Съйкова Димитрова и Бисерка Минчева Тинкова, като последната бъде избрана за председател.

С настоящето официално Ви каня да вземете участие в заседание на учредителите, което да се проведе на 27.06.2024 г., от 16,00 часа в сградата на ПЕГ “Екзарх Йосиф I” гр. Ловеч при следния дневен ред:

  1. Избор на нов Управителен съвет;
    Моля, потвърдете участието си или ако не можете да присъствате, заявете писмено съгласието си за вземане на неприсъствено решение!

С уважение:
Радина Банкова
Учредител на Фондация “ЗА ЛОВЕШКАТА ЕЗИКОВА”


ЗА ИЗТЕГЛЯНЕ

 ЗАЯВЛЕНИЕ / ПОКАНА

Още новини