Лого

Логото на Фондация “ЗА ЛОВЕШКАТА ЕЗИКОВА” е определено чрез конкурс, провел се през 2017 година между ученици от Профилирана Езикова Гимназия – гр. Ловеч. Председател на журито е доц. Иво Попов (НБУ).

Символиката на логото според автора

“Идеята за логото ми, е породена от вечните традиции, които носи училището и поколенията, които са били част от него.

Първата фигура е символ на първите години в Езиковата, защото всеки бивш и настоящ възпитаник знае колко труд се полага в началото.

Втората фигура символизира 10 и 11 клас, където учениците опознават истинския смисъл на думата “езиковец “. Тогава се включваме пряко в създаването и организирането на традициите.

Последната човешка фигура изобразява последната и най – трудна година на гимназиста. 12 клас е една много емоционална и напрегната година. Това е годината, когато сме за последно на плаца и за последно влизаме в шумните класни стаи. Това е годината, в която разперваме крила, готови да отлетим от дома си и покажем на света какво можем.

Всъщност това е и смисълът на феникса в логото. Знанието, което ни е било предоставено от училището са нашите криле и е време да ги разперим.”

Мира Марианова Найденова

Мира е на 17 години, от Ловеч, и към момента (учебната година 2017/2018) е в 11 Ж клас – Френски/Английски език.

По собствените и думи: “Причината да се запиша за конкурса за лого на Фондацията е, че харесвам изключително много изобразителното изкуство и защото самата кауза е за училището, което ни дава най-доброто от вечните си традиции – затова реших да бъда част от вечността.”