ЗАЯВЛЕНИЕ / ПОКАНА

на осн. чл. 6, ал. 3, т. 1 от Устава на Фондация “ЗА ЛОВЕШКАТА ЕЗИКОВА”, приет на 22.04.2017 г. УВАЖАЕМИ УЧРЕДИТЕЛИ, УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА ФОНДАЦИЯ “ЗА ЛОВЕШКАТА ЕЗИКОВА” Поради изтеклия мандат на настоящия Управителен съвет определям искане към учредителите на осн. чл. 5.3 от Устава за набиране на нов съвет.Предлагам за членове на Управителния съвет да бъдат избрани:Ивайло Генов Вътев, Радина Минкова Банкова, Маня Георгиева Вертерова, Страцимир Веселинов Петков, Мирослав Тодоров Марков, Христина Съйкова Димитрова и Бисерка Минчева Тинкова, като последната бъде избрана за председател. С настоящето…

Повече ...