Правна информация

Фондация „ЗА ЛОВЕШКАТА ЕЗИКОВА“
ул. Цар Иван Шишман №7
гр. Ловеч, ПК 5500
тел.: +359 898 528 424
тел.: +359 896 835 033
e-mail: fund@loveshkata-ezikova.org

ЕИК: 177159265

МОЛ: Страцимир Веселинов Петков