Новини 

Обявление

Уважаеми съученици,

Отново е пролет и наближава светъл празник за всички нас – ПРАЗНИКЪТ НА ЛОВЕШКАТА ЕЗИКОВА,  който ще се състои на 12.04.2019 година в град Ловеч.

Управителният съвет и членовете на  ФОНДАЦИЯ „ЗА ЛОВЕШКАТА ЕЗИКОВА”, чиято мисия е да обединят всички настоящи и вече завършили ученици, КАНЯТ всички Вас да участвате в НОВАТА КАМПАНИЯ 2019 за събиране на средства за подпомагане на младите хора, които учат по настоящем в гимназията .

Подпомагането на бъдещето развитие  на нашето училище, на което всички ние дължим това, което сме – успешната си реализация, формирането си като личности и приятелствата, останали живи и до днес, е наш дълг и отговорност.
ЛОВЕШКАТА ЕЗИКОВА е емблема на град Ловеч от години, но е и емблемата за качество на всеки един от нас.
Най – голямото богатство на училището са неговите ученици и създаването на фонд за финансова помощ за тях ще направи ЛОВЕШКАТА ЕЗИКОВА специално място за талантливи деца, които имат жажда за знания и амбиция за успех.

Вашият принос може да има трайно въздействие върху сегашните ученици във всички етапи от живота им. Можете да подкрепите заслужаващите ученици, които преминават през вратите на училището и правят първите си стъпки към бъдещето. Можете да дадете възможност на учащите, докато учат, да растат и да планират своите бъдещи кариери. Можете да подкрепите ученици с изключителен лидерски потенциал и ученици със силни академични постижения; можете да промените живота на учащи деца в големи финансови нужди.

Управителният съвет на ФОНДАЦИЯ „ЗА ЛОВЕШКАТА ЕЗИКОВА”  предлага учредяването на фонд за 2 вида стипендии:

Стипендии за ученици,постъпващи в осми клас за учебната 2019/2020г.
Предвидените критерии са: успех, не по-малък от 5.50 от изпитите при кандидатстването, който да е такъв до края на учебната година и при запазването му – финансиране до края на обучението в Гимназията; липса на дисциплинарни нарушения; усложнен социален статус: родители в затруднено финансово положение /доказва се със служебни бележки от работодатели, социални институции, ТЕЛК/; сираци; деца на разведени/разделени родители.Предложеният,кои да бъдат тези деца, се прави от Педагогическия съвет. Размерът на стипендията може да достига 1 000.00 /хиляда/ лв., според набраните средства. Стипендията ще се изплаща на два пъти: след приключване на първия учебен срок и на Празника на Гимназията.

Стипендии за ученици от всички класове, които са изявени дарби, участници в
състезания и олимпиади, достигнали до областен и национален кръг на състезанията, като и за тях предложението да се прави от Педагогическия съвет. Стипендиите ще се изплащат еднократно за номинираните деца.

Скъпи съученици,

Вашето дарение може да бъде в размер от 20лв, 50лв, 100лв или повече, но желанието ни е този дарителски акт да бъде осъществяван всяка година, така че да осигурим постоянство и устойчиво бъдеще на гимназията и нейните ученици и преподаватели, за да можем всеки път, когато за Праника на Ловешката Езикова се връщаме обратно там – при прекрасните спомени от нашите млади години, да изпитваме гордост и щастие от мястото, което ни възпита в приятелство и отдаденост към другите.

Банковата сметка на ФОНДАЦИЯ „ЗА ЛОВЕШКАТА ЕЗИКОВА”  е както следва:
BG85 FINV 9150 2017 1188 34, ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА – клон Ловеч,
BIC: FINVBGSF

Отчет за изразходените средства ще бъде публикуван на сайта на училището и фондацията.

УС на ФОНДАЦИЯ „ ЗА ЛОВЕШКАТА ЕЗИКОВА”  благодари на всеки един от Вас за помощта и подкрепата.

Още новини